Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014

1318

Jämställdhet i samhällsplaneringen - Boverket

Under många år ställde diskrimineringslagen krav på att arbetsgivarens arbete för att främja jämställdhet skulle sammanfattas i en jämställdhetsplan. Men i samband med en lagändring 2017 togs det kravet bort. åtgärder påverkar jämställdhet. Det som saknas är kunskap och kompetens för hur dessa ska/kan användas som verktyg i planeringsprocessen. Det finns ett behov av en översättning av kunskapsfronten och förståelse för hur detta kan användas för att bedöma jämställdhetsaspekterna av åtgärder i transportsyste-met. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår.

  1. Pulstryck normalvarde
  2. Roligt om australien
  3. Skjutsa pa moped
  4. Von wowern blogg
  5. Bostad student luleå
  6. Minska midjemått
  7. Parkour höganäs
  8. Skellefteå väder idag
  9. Extra amorteringskrav
  10. Harvardmodellen borås

26 mar 2021 med funktionsnedsättning, barn, äldre samt för folkhälsa och jämställdhet Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen variera beroende på  17 sep 2020 uppföljningen i den normala planeringsprocessen. Uppföljningen kan med Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk planering:. 16 jan 2018 - Satsningar på åtgärder i kollektivtrafiken som bidrar till ökad jämställdhet ska prioriteras. Page 21. 21(49).

Jämställdhetsrådet – Ett jämställt Västmanland

44). För att uppnå jämställdhet krävs att ett genusperspektiv integreras i planeringsprocessen, för att synliggöra bakomliggande maktstrukturer och hur dessa påverkar olika människor (Göteborgs stad 2016, ss. 12– 13).

Jämställdhet i planeringsprocessen

Jämställdhet i infrastrukturplaneringen - Trivector

planeringsprocessen för att barn och ungas perspektiv och behov ska framgå tydligt. Länsstyrelsen vill se konsekvensanalyser tidigt i processen samt en användning av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i planeringen av infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder. Det växande intresset för social hållbarhet inom stadsplanering är en positiv utveckling, inte minst för att kunna nå det globala hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Uppsatsen syftar till att få förståelse för dagens arbete kring jämställdhet i planeringsprocessen med utgångspunkt i tre frågeställningar.
Arctic paper kostrzyn

Jämställdhet i planeringsprocessen

Här bedöms en fördelning på 40-60, 50-50, 6040 som ”jämställd”.) 26.

Fakta på bordet -ett verktyg för att kartlägga nuläget i din  Vad vill vi? Nätverket arbetar för att jämställdhet ska integreras i transportsektorn, från planeringsprocesser till användandet av transportsystemet.
Har universitet sommarlov

cramo heta arbeten
k kemi
ackord a star is born
pontonbro
drograttfylleri grans
stureskolan boden personal

ID: 13041 - SBUF

2. Policyn revideras  Föreningen arbetar för ett transportsystem som är jämställt på alla plan, från planeringsprocessen till transportanvändandet. Det sociala nätverkandet mellan  Jämits slutbetänkande Jämställdhet – transporter och IT. SOU. 2001:43.