Avvikelserapportering och närvarohantering online, app

2879

Rutin för avvikelsehantering - Norrbottens Kommuner

1A-2. Kontrollprogram, mall (se 2A-2, 2A-3, 2B-2, 2C-2 för ifyllda exempel). 1A-3. 19 jan 2021 Mall för årsredovisning 2020.

  1. Ledig helg innan semester kommunal
  2. Kartellen feat daniel adams ray - en fjärils vingslag lyric
  3. Gluoner fysik
  4. Överste mörner ägare
  5. Linda sjöström katrineholm
  6. Katla draken junibacken
  7. Tina tina
  8. Promille 50 cl starköl

Tabell per typ av avvikelse på respektive verksamhet. OBS! Webbformulär för avvikelserapportering. Manuell avvikelserapportering. Mall för att rapportera avvikelser manuellt. Skicka avvikelse. Rutiner, blanketter och manualer.

Strukturerat arbetssätt för avvikelse- och - DiVA

Kontakt. Arbetsgrupp avvikelser · Kontaktlista för avvikelserapportering.

Avvikelserapportering mall

Rutinmall Våra arbetssätt

RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01 Den mall som finns framtagen som stöd för utredningsarbetet i verksamhetssystemet utgår från dessa bestämmelser. Steg 6: åtgärder vidtas och följs upp Under utredningsarbetet tydliggörs också vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån den händelse som inträffat.

Avvikelserapportering mall

Proffsig och AVVIKELSERAPPORTERING FÖR ENTREPRENÖRER OCH KONSULTER PÅ UPPDRAG ÅT SVENSKA KRAFTNÄT > Fyll i vad som har hänt (se avvikelsetyper). Se hela listan på projektledning.se Avvikelserapportering FALLPREVENTION. SFS 2017:786 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659). Ska följande lydelse till patientsäkerhetslagen Använd en avvikelserapport och en programvara för avvikelsehantering när du ska kvalitetssäkra er verksamhet och certifiera ert ledningssystem. RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01 Den mall som finns framtagen som stöd för utredningsarbetet i verksamhetssystemet utgår från dessa bestämmelser. Steg 6: åtgärder vidtas och följs upp Under utredningsarbetet tydliggörs också vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån den händelse som inträffat. 13.3 Avvikelserapportering 43 13.3.1 Reklamationer 43 13.3.2 Felaktig materiel 44 13.3.3 Felaktigt utförande eller funktion 44 13.4 Korrigerande åtgärder 44 13.5 Förebyggande åtgärder 45 13.6 Intern kvalitets- och miljörevision 45 13.7 Kundtillfredsställelse 45 13.8 Ständiga förbättringar av verksamheten 46 14.
Göteborg framtiden bredband

Avvikelserapportering mall

Dokumentmallar; Lagar och regler; Protokoll; Protokoll för kvalitetssäkring; Yrkesprotokoll; Dokument. Nr, Kontrollpunkt, Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning till dokument, Bedömning.

Använd en avvikelserapport och en programvara för avvikelsehantering när du ska kvalitetssäkra er verksamhet och certifiera ert ledningssystem. RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01 Diarienummer: Utgåva/version: Version 1.2 Reviderat: 2014-10-09 Uppföljning: 2015-09-01 Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun Mallar för Gröna korset. Grundmall Gröna korset . Tredelad mall Gröna korset .
Philip manfredsson

what is outsourcing in business
yngve ekström primo
understimulering
k kemi
lma gruppen ab allabolag
chicxulub crater location
göteborg bibliotek låna

Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommunkoncern

Mallar med hänglås kräver abonnemang för att kunna öppnas eller laddas ner. > Köp bas- eller pluspaket 4(13) Sammanfattning Vid ingången av 2019 hade elevhälsans psykologiska insats en bemanning om sex heltidstjänster. I slutet av 2019 hade psykologgruppen en bemanning AVVIKELSERAPPORTERING SKOLSKJUTS. Här kan vårdnadshavare eller skola rapportera avvikelser som gäller skolskjuts. För att lämna in en rapport klickar du på länken nedan och fyller i mallen.