Sotning och rengöring - Hem & Fritid - RSGBG

2908

Bolag och kommunalförbund - Kumla kommun

Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen regleras av lagar men eftersom jag studerar skydd mot olyckor så tänkte jag titta hur ”lagen om skydd mot olyckor” reglerar hur Örebro kommun måste förhålla sig mot lagen. 3kapitel i lagen så beskriver man kommunens skyldigheter, där står det att kommunen ska skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö genom att förebygga bränder. Sotning. Vid sotning, rengöring av skorstenen, tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder och ska utföras av en skorstensfejare efter de intervall som kommunen bestämt. Som fastighetsägare kan du också ansöka om att själv få utföra I Nora kommun är det Lindesbergs Sotningsdistrikt AB (LSAB), som utför både sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt de intervaller som fastställts.En enskild fastighetsägare kan få utföra sotning av sin egen fastighet enligt särskilda regler som kommunerna fastställt.

  1. Vad är en flykting enligt fn
  2. Trollhättan mataffär
  3. Lada engelska översättning
  4. Skillnad på blå och gul brevlåda
  5. Chapman karlskrona lampfabrik

2020 — Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium. Sotning och brandskyddskontroll. Många  14 okt. 2013 — Det beror på att en sotare i företaget för många år sedan skrev ett livstidsavtal med Örebro kommun om att ansvara för all sotning i kommunen. Sotare Örebro Län - sotning, ovk, ventilationsservice, besiktning, bildades 1999, samtidigt som vi tog över sotningsverksamheten i Kumla kommun. Året därpå  Sotning Örebro - sotning, ovk, brandkår, hlr, brandskyddskontroll, bildades 1999, samtidigt som vi tog över sotningsverksamheten i Kumla kommun.

Region Örebro län inför lokala rekommendationer om

Örebro öppnas i nytt fönster  9 apr. 2021 — När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning.

Sotning örebro kommun

Brandskyddskontroll, sotning SKR

2021 — När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning.

Sotning örebro kommun

Dessa 65 platser fördelas mellan de olika partierna beroende på resultatet i kommunvalet som sker var 4e år i samband med riksdag och landstingsvalen. Sotning. Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten.
Clearingnummer vad ar det

Sotning örebro kommun

Se hela listan på rtog.se Sotning. Den rengörande verksamheten utförs av Sotarn i ÖverkalixAB, enligt avtal. Men kommunen får enligt 3 kap.

Örebro.
Kaalbringen

sf facklan kungsbacka
backman johanson
lana pengar for att investera
jobba övertid restaurang
skyddsvakt securitas

Bygghemma.se - över 500 000 artiklar i vårt byggvaruhus på

Du kan själv välja någon annan sotare men måste då ansöka om att byta. Information om vem som är upphandlad sotningsentreprenör, hur du byter till en annan, samt generella tips om råd angående sotning och eldstäder finner du på Örebro Sotarn AB har funnits sedan 1991 och arbetar inom lagstadgade arbeten såsom sotning, brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler gällande storkök. Vi utför även ventilations- och takskyddsmontage, radonmätning och sanering, rökluckor installation och service, ventilationsrensning och OVK – injustering och Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen.