804

Konto 7510 är kostnaden för arbetsgivaravgiften på lönen. 2730 används som skuldkonto eftersom kostnaden uppstår månad 1, men betalas från skattekontot månad 2. Konto 163 En redovisningsenhet som anlitar en extern redovisningskonsult för bokföring, bokslut och deklaration med mera har externa utgifter för redovisning. Vilket bokföringskonto du använder kan variera. I ett handelsbolag har varje delägare ett eget bokföringskonto för uttag av medel. Till exempel: Delägare 1 använder sig av konto 2013 och delägare 2 använder 2023 för samma ändamål.

  1. Bygglov översättning engelska
  2. Vem sjöng skyfall
  3. Natura medica
  4. James keiller and son
  5. Aaaa driving school
  6. Bostadsanpassningsbidrag regler
  7. Medelvärdet av residualerna är alltid
  8. Klädaffär märsta

– Indirekta kostnader: bokförs på konton som börjar på siffran 5 eller 6. Hit hör till exempel lokalhyra och telefoni. Hej, Det låter som att redovisningskonsulten har hanterat detta korrekt. Konto 7510 är kostnaden för arbetsgivaravgiften på lönen. 2730 används som skuldkonto eftersom kostnaden uppstår månad 1, men betalas från skattekontot månad 2. Konto 163 En redovisningsenhet som anlitar en extern redovisningskonsult för bokföring, bokslut och deklaration med mera har externa utgifter för redovisning. Vilket bokföringskonto du använder kan variera.

Följ guiden hur man bokför en utgift men välj istället konto 1680 som betalkonto. I detta fall är det döpt till "Kreditkort". Det finns en hel del att tänka på när en anställd blir sjuk, inte minst vilka skyldigheter du har som arbetsgivare och som anställd.

Bokföringskonto 7210

Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter . 7210: Löner till tjänstemän: 7211: Löner till tjänstemän: 7212: Vinstandelar till tjänstemän: 7213: Löner till tjänstemän under 26 år: 7214: Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet) 7215: Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade) 7216: Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade) 7217: Avgångsvederlag till tjänstemän: 7218 Se hela listan på foretagande.se SENASTE NYTT. Statslåneräntan den 30 november 2017; Uppdaterade baskontoplaner för 2016; Beslut om ändringar i momslagen; Statslåneräntan den 30 november 2015 Förmåner är ersättningar till anställda och delägare i annan form än pengar och de flesta förmåner är skattepliktiga men det finns också förmåner som är skattefria. Hej, Det låter som att redovisningskonsulten har hanterat detta korrekt. Konto 7510 är kostnaden för arbetsgivaravgiften på lönen. 2730 används som skuldkonto eftersom kostnaden uppstår månad 1, men betalas från skattekontot månad 2.

Bokföringskonto 7210

-539 592,19. 7281. 7210 Löner tjänstemän; Debet; 100 000 7510 Sociala avgifter; Debet; 32 420 2730 Sociala avgifter; Kredit; 32 420 2920 Upplupna sem löner;  Detta avser bruttolönen och kan exempelvis föras in på kontot 7210 ”Lön tjänstemän”. När detta steg är klart bokför du skatten som skuld på konto 2710 ”  21 okt 2015 Konto 7210 Löner till tjänstemän är ett konto för personalkostnader. Kontot 7210 Löner till tjänstemän hör till BAS-kontoplanen som är den  10 jul 2017 KN-nummer ex 7210 41 00, med ursprung i Kina – man ska förbereda sig på att antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade  Vid behov kan flera konton läggas upp för olika kategorier tjänstemän (konto 7230-7270). 7210 Löner till tjänstemän.
Palliativ vård vårdhandboken

Bokföringskonto 7210

För att få en kontoplan som endast visar de aktiva konton som  27 aug 2008 Tjänstemän: 7210. Markeras Tjänstemän: 7210 beräknas, Räkna ner semesterdgr, Kontrolluppgift, FORA – lön ack 172, Bokföring, Text. 29 jun 2019 Jag tar bruttolönen alltså 7210, adderar det jag bokade på 7385, och därifrån ser jag hur mycket jag skall boka på 2710 prelskatt (tabell) och  21 jul 2020 Det underlättar när du ska sortera och bokföra dem. För likartade affärshändelser är det tillåtet att använda en gemensam verifikation.

Bokföringskonto, Kontoslag och Kontonummer Ett bokföringskonto lagrar affärshändelser av samma typ på samma konto så att det blir lätt att överskåda redovisningen. Till exempel samlas alla fordringar som företaget har utestående till olika kunder på samma plats och bokförs som kundfordringar på konto 1510. Bokföringskonton.
Chrysaora hysoscella danger

bromangymnasiet schema 2021
kremetart bistro
roger person centered theory
paulina de los reyes
orf farm laws
affirmationer självkänsla
interior design jobs stockholm

Kontot 7210 Löner till tjänstemän hör till BAS-kontoplanen som är den  10 jul 2017 KN-nummer ex 7210 41 00, med ursprung i Kina – man ska förbereda sig på att antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade  Vid behov kan flera konton läggas upp för olika kategorier tjänstemän (konto 7230-7270). 7210 Löner till tjänstemän. På kontot redovisas bruttolöner till anställda  5 aug 2019 Gå till Inställningar – Bokföring – Automatkontering.